Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Na II. osnovni šoli Celje uspešno deluje šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti šole, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, in sicer za podporo nadstandardnim dejavnostim,  zviševanje standarda pouka, dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, iz sklada pa se pomaga tudi socialno šibkim družinam.

Šolski sklad pridobiva sredstva od prispevkov staršev, donacij in drugih virov.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od katerih so trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev, ki jih imenuje Svet staršev in Svet zavoda.

Zahvaljujemo se staršem in vsem ostalim donatorjem, ki že leta s prostovoljnimi prispevki pomagate k izboljšanju pogojev za delo.

Predstavniki šole:

  • Natalija Jenko
  • Breda Stepan
  • Tjaša Nežmah

Predstavniki staršev:

  • Maja Ivančič (predsednica šolskega sklada)
  • Alenka Vizjak
  • Sašo Mratinkovič
  • Rok Dobovičnik
Dostopnost