Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

 • Imaš težave v šoli ali doma?
 • Imaš težave pri učenju in ne veš, kako bi se učenja lotil?
 • Te vrstniki “zafrkavajo”?
 • Ne veš, kam po končani osnovni šoli?
 • Želiš na letovanje?
 • Ali pa bi se rad le z nekom pogovoril?

V teh primerih v šoli obišči šolsko pedagoginjo!

 Šolska svetovalka svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole. Njeno delo je namenjeno vsem otrokom v prizadevanju, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali ter jim bili ob težavah v podporo in pomoč.

Z vsemi otroki in starši se pedagoginja sreča najprej ob vstopu v šolo in kasneje v devetem razredu pri odločanju za nadaljnje šolanje oziroma za izbiro poklica. Med devetletnim šolanjem otroka v okviru svojega dela svetuje otrokom, staršem in tudi učiteljem, kadar se pojavijo težave z učenjem, v socialnem prilagajanju življenju v šoli in v drugih osebnih težavah. V sodelovanju s svetovalno službo, ki je članica Šolske komisije za regresirano prehrano, starši urejajo tudi brezplačno prehrano za svojega otroka. V nekaterih oddelkih pedagoginja sodeluje po dogovoru z razrednikom v izvajanju razrednih ur v obliki delavnic na temo osebnostnega razvoja, medsebojnega razumevanja, uspešnega reševanja konfliktov ipd.

V okviru poklicne orientacije pripravi učence do najustreznejše poklicne izbire oziroma šolanja na srednji šoli. Učenci so seznanjeni z vsemi postopki vpisa v srednje šole, z merili in s pogoji pri vpisu, z nacionalnim preverjanjem znanja, z različnimi oblikami srednjih šol in na podlagi tega z možnostmi nadaljevanja šolanja ter z vsemi ostalimi informacijami, povezanimi z nadaljnjim šolanjem (štipendije, matura – splošna ali poklicna ipd.).

V okviru dela svetovalne službe poteka ob sodelovanju z učitelji tudi identifikacija nadarjenih učencev in delo z njimi.

Področja delovanja:

 • učenje in poučevanje,
 • šolska kultura, vzgoja, klima, red,
 • telesni, osebni (čustveni, spoznavni) in socialni razvoj,
 • poklicna orientacija,
 • socialno-ekonomske stiske,
 • svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, učnih navad ipd., nareki za spremljanje procesa opismenjevanja pri učencih (3. do 5. razred), koordinacija logopedskega pregleda na šoli).

Urnik dela:
Šolsko svetovalko lahko obiščete vsak dan med 7.00 in 15.00 uro, vendar pa se je potrebno za obisk staršev predhodno dogovoriti za termin. 

Pokličite na tel. št. 03/428 52 11 ali pišite na e-mail sara.urankar@slander.si (učne in vedenjske težave, učenci s posebnimi potrebami, nadarjeni učenci, subvencije, šolski sklad, individualni razgovori z učenci) ali na tel. št. 03/428 52 16  ali pišite na e-mail tjasa.nezmah@slander.si (vpis v 1. razred, vpis v srednjo šolo, SNAP testiranje, individualni razgovori z učenci).

Dostopnost